Internship

Date: 7-06-2019 - 9-06-2019 

Place: Polen  
Sensei: Dirk Heene, 9th Dan (België), Grzegorz Konieczka 6e Dan (Koeweit)

pdf 

Date: 21-06-2019 - 23-06-2019 

Place: Espinho - Portugal 
Sensei: Dirk Heene, 9th Dan (België)

pdf 

 Date: 04-07-2019 - 07-07-2019 (Gasshuku)

Place: Cadiz - Spanje

Sensei: Dirk Heene, 9th Dan (België), Francois Van Binst 6e Dan (België)), Pascal Petrella, 6th Dan (Duitsland), Juan-Pablo Delgado, 5th Dan (Spanje), Jim Martin 7de Dan (Schotland)

pdf 

 

Date: 21-08-2019 - 25-08-2019

Place: Belgium
Sensei Dirk Heene 9th
Dan (Belgium), Dagmar Vogelsteller (Germany), tai-chi en shaolin qi gong, Martina Vantournhout (Belgium), wudang qi gong

 Poster

 

Date: 14-09-2019 - 15-09-2019

Place: Muirhead (UK)
Sensei: Dirk Heene, 9th dan

jpg  

Datum: 18-10-2019 - 20-10-2019

Plaats: Ham 
Sensei:  Dirk Heene, 9th Dan (België)Nico Ibscher, 5th Dan (Duitsland)

 pdf

Date: 11-10-2019 - 13-10-2019 (Gasshuku)

Place: Luxembourg
Sensei: Dirk Heene, 9th Dan (België); Jim Martin, 8e Dan (Schotland); Michaylo Fedyk, 7th Dan (Engeland); Pascal Petrella, 7de Dan (Duitsland); Juan-Pablo Delgado, 5de Dan (Spanje); Nico Ibscher, 5th Dan (Duitsland)

 pdf 

Date: 1-11-2019 - 3-11-2019 

Place: Mullheim (Duitsland) 
Sensei:    Dirk Heene, 9th Dan (België); Pascal Petrella, 7de Dan (Duitsland); Juan-Pablo Delgado, 5de Dan (Spanje); Nico Ibscher, 5th Dan (Duitsland); Arie Farkash, 7th Dan (Israel)

 pdf 

Belgische Karate Shotokan Academy