Werkwijze

TE VOLGEN PROCEDURE:


WAT MOET U ALS CLUBTRAINER DOEN ALS U EEN KANDIDAAT DANGRAAD-EXAMEN HEBT?

1.Aanvraag en registratie van de kandidaat
U vult het registratieformulier volledig in, ondertekent dit en laat dit ook ondertekenen door de mentor.
Het registratieformulier bezorgt u, samen met een pasfoto, aan het secretariaat minstens 6 maanden vóór het geplande examen.

2.Blauwe trainingskaart
Nadat het secretariaat het registratieformulier heeft ontvangen en de kandidaat de goedkeuring
heeft gekregen tot deelname aan het examen, wordt de kandidaat in bezit gesteld van een blauwe trainingskaart, deze kaart blijft geldig tot 1 maand voor het geplande examen.

3.Systeem blauwe kaart
Het systeem van de trainingskaart verplicht de kandidaat om trainingen en stages te volgen bij verschillende academietrainers die hem zullen vormen, bijsturen en beoordelen.
-De kandidaat moet zich bij tenminste vier verschillende trainers aanbieden en maximum driemaal bij dezelfde trainer.
-De kandidaat moet minimaal 10 trainingen volgen waarvan minstens 5 erkende trainingen (cfr punt 6), de andere trainingen kunnen clubtrainingen zijn bij een academietrainer of assistent.
-De kandidaat dient de blauwe kaart vóór de training aan de lesgever te overhandigen.
-De blauwe kaart moet 1 maand vóór het geplande examen bezorgd worden aan het secretariaat

4.Mentor
De mentor wordt gekozen uit de lijst van academietrainers en assistenten (hogere dan-graden), de mentor kan ook de clubtrainer zijn
De taak van de mentor bestaat erin de kandidaat te begeleiden, te vormen, bij te sturen en zijn bekwaamheid  tot deelname aan het examen te beoordelen.
De mentor kijkt hiervoor regelmatig de blauwe trainingskaart na en bespreekt de evolutie met de kandidaat.

5.Geschiktheid tot deelname aan het examen
De academietrainers beslissen, in overleg met de mentor, of de kandidaat geschikt is om deel te nemen aan het examen.
De clubtrainer en de kandidaat zelf, worden door het secretariaat op de hoogte gesteld van deze beslissing. 

6.Erkende trainingen voor de blauwe kaart:
-de maandelijkse nationale trainingen (Academietrainingen)
-de volgende internationale stages:
September: Messelbroek-Luxemburg
Oktober: Ham
November: Wijnegem
Januari: Kan Geiko Hasselt
Maart: Arlon
Mei: Chiny-Memorial Kasé Hasselt
Augustus: Zomerstage Hasselt

TIJDSTIP-PLAATS KSKA EXAMENS:
MEI: Stage Memorial Hasselt, Belgium (Internationaal)
MEI: GASSHUKU (Internationaal)
OKTOBER: Stage Glasgow/Schotland (Internationaal)
OKTOBER: GASSHUKU (Internationaal)
OKTOBER: Stage Ham, Belgium (Internationaal)


Belgische Karate Shotokan Academy