Artikelen

Werkwijze

DAN GRADING BKSA/KSKA:

Werkwijze/procédure/process

Voorwaarden:
Kandidaat dient minimum 2 jaar lid BKSA te zijn
Club dient minimum 2 jaar lid BKSA te zijn

Werkwijze/procedure:
Inschrijving: minimum 12 maanden voor het examen
Mentor kiezen
Ontvangst van de blauwe kaart
Deelname aan minstens 5 academietrainingen

Goedkeuring:
Inleveren blauwe kaart (april)
Evaluatie 

Programma:
‘Grading syllabus KSKA’
Vanaf 4de Dan-lid zijn KSKA en BKSA voorwaarden vervullen

 

Conditions:

Applicant must be a at least 2 years member BKSA
The club must be at least 2 years member BKSA

Method / procedure:
Registration: at least 12 months before the exam
Select a mentorReceive the Blue Card
Participation in for at least five academy trainings

Approval:
Return the blue card (April)
Evaluation

Program:
"Grading syllabus KSKA '
Starting from 4th Dan-be a member of the KSKA and fulfill the conditions of the BKSA

 

Conditions:
Le candidat doit être membre BKSA d’au moins 2 ans
Le club doit être membre de BKSA d'au moins 2 ans 

Méthode / procédure:
enregistrement: minimum 12 mois avant l'examen
Choisir un mentor
Recevoir la carte bleue
Participation à au moins cinq entraînements de l’ académie

Approbation:
Renvoyer la carte bleue (avril)
évaluation 

Programme:
"Grading syllabus KSKA '
A partir du 4th Dan-être membre KSKA et respecter les conditions du BKSA

 

Belgische Karate Shotokan Academy