Examenvoorwaarden

BELGISCHE KARATE SHOTOKAN ACADEMIE

VOORSCHRIFTEN TOT DEELNAME EXAMEN DAN-GRAAD

 

A/ ALGEMENE VOORWAARDEN:

  Voor alle graden:

  • Club en kandidaat moeten minstens 2 jaar lid zijn van de BKSA
  • Minimum wachttijd voor de registratie respecteren
  • Goedkeuring hebben tot deelname aan het examen van de BKSA academietrainers
  • Het systeem van de blauwe kaart respecteren en opvolgen
  • Verplicht examenprogramma: http://www.ksk-academy.org/div/grading-syllabus.pdf

   Voor 1ste Dan:

Ÿ  minimum leeftijd kandidaat : 16 jaar mits voldoende maturiteit

Ÿ  minstens 1 jaar 1ste kyu zijn voor de registratie van het examen 1ste Dan

  Voor 2de Dan:

Ÿ  minstens 2 jaar 1ste Dan zijn voor de registratie van het examen 2de Dan

  Voor 3de Dan:

Ÿ  minstens 3 jaar 2de Dan zijn voor de registratie van het examen 3de Dan

  Voor 4de Dan:

Ÿ  minstens 4 jaar 3de Dan zijn voor de registratie van het examen 4de Dan

Ÿ  lid zijn van de KSKA

 

 

B/ TE VOLGEN PROCEDURE:

WAT MOET U ALS CLUBTRAINER DOEN ALS U EEN KANDIDAAT DANGRAAD-EXAMEN HEBT?

 

1.Aanvraag en registratie van de kandidaat

U vult het registratieformulier volledig in, ondertekent dit en laat dit ook ondertekenen door de mentor.

Het registratieformulier bezorgt u, samen met een pasfoto, aan het secretariaat minstens 6 maanden vóór het geplande examen.

 

2.Blauwe trainingskaart

Nadat het secretariaat het registratieformulier heeft ontvangen en de kandidaat de goedkeuring

heeft gekregen tot deelname aan het examen, wordt de kandidaat in bezit gesteld van een blauwe trainingskaart, deze kaart blijft geldig tot (op het ogenblik) 4 weken voor het geplande examen.

 

3.Systeem blauwe kaart

Het systeem van de trainingskaart verplicht de kandidaat om trainingen en stages te volgen bij verschillende academietrainers die hem zullen vormen, bijsturen en beoordelen.

Ÿ  De kandidaat moet zich bij tenminste vier verschillende trainers aanbieden en maximum driemaal bij dezelfde trainer.

Ÿ  De kandidaat moet minimaal 10 trainingen volgen waarvan minstens 5 erkende trainingen (cfr punt 6), de andere trainingen kunnen clubtrainingen zijn bij een academietrainer of assistent.

Ÿ  De kandidaat dient de blauwe kaart vóór de training aan de lesgever te overhandigen.

Ÿ  De blauwe kaart moet 4 weken vóór het geplande examen bezorgd worden aan het secretariaat

 

4.Mentor

De mentor wordt gekozen uit de lijst van academietrainers en assistenten (hogere dan-graden), de mentor kan ook de clubtrainer zijn
De taak van de mentor bestaat erin de kandidaat te begeleiden, te vormen, bij te sturen en zijn bekwaamheid  tot deelname aan het examen te beoordelen.

De mentor kijkt hiervoor regelmatig de blauwe trainingskaart na en bespreekt de evolutie met de kandidaat.

 

5.Geschiktheid tot deelname aan het examen

De academietrainers beslissen, in overleg met de mentor, of de kandidaat geschikt is om deel te nemen aan het examen.

De clubtrainer en de kandidaat zelf, worden door het secretariaat op de hoogte gesteld van deze beslissing.  

 

6.Erkende trainingen voor de blauwe kaart:

Ÿ  de maandelijkse nationale trainingen (Academietrainingen)

Ÿ  de volgende internationale stages:

                  September: Messelbroek

                                      Luxemburg

                  Oktober: Ham

              November: Wijnegem

              Januari: Kan Geiko Hasselt

              Maart: Arlon

              Mei: Chiny

                       Memorial Kasé Hasselt

                Augustus: Zomerstage Hasselt

 

TIJDSTIP-PLAATS KSKA EXAMENS:

MEI: Stage Memorial Hasselt, Belgium (Internationaal)

MEI: GASSHUKU (Internationaal)

OKTOBER: Stage Glasgow/Schotland (Internationaal)

OKTOBER: GASSHUKU (Internationaal)

OKTOBER: Stage Ham, Belgium (Internationaal)

50+ examen: stage 40+ in juni

Belgische Karate Shotokan Academy