Examenvoorwaarden

BKSA VOORSCHRIFTEN TOT DEELNAME EXAMEN DAN-GRAAD

 Algemene voorwaarden:

 • minimum leeftijd kandidaat = 16 jaar
 • club nodig 2 jaar deksel te zijn van BKSA 
 • kandidaat dosis 2 jaar deksel zijn van de BKSA 
 • minstens 1 jaar 1ste kyu zijn voor examen 1ste dan 
 • vanaf 1ste dan de minimale wachttijd respecteren voor elke volgende dan-graad 
 • tot deelname van de BKSA academytrainers 
 • systeem van de blauwe kaart respecteren en vervolggen 
 • verplicht examenprogramma: http://www.ksk-academy.org/div/grading-syllabus.pdf

Te volgen procedure:

Wat moet u als clubtrainer doen als u een kandidaat heeft voor een dan-examen af te leggen?

1. Aanvraag en registratie van de kandidaat
U vult het registratieformulier volledig in, ondertekent dit en laat dit ook ondertekenen door de mentor.
Het registratieformulier bezorgt u, samen met een pasfoto, aan het secretariaat minstens 12 maanden vóór het geplande examen.

2. Blauwe trainingskaart
Nadat het secretariaat het registratieformulier heeft ontvangen en de kandidaat de goedkeuring heeft gekregen tot deelname aan het examen, wordt de kandidaat in bezit gesteld van een blauwe trainingskaart, deze kaart blijft geldig tot op het ogenblik van het geplande examen.

3. Systeem blauwe kaart
Het systeem van de tien-trainingen-kaart verplicht de kandidaat om trainingen en stages te volgen bij verschillende academytrainers die hem zullen vormen, bijsturen en beoordelen.
De kandidaat moet zich bij tenminste vier verschillende trainers aanbieden en mag maximum drie maal bij dezelfde trainer.
De kandidaat dient de blauwe kaart vóór de training aan de lesgever te overhandigen.
De blauwe kaart moet 4 weken vóór het geplande examen bezorgd worden aan het secretariaat.

4. Mentor
De mentor wordt gekozen uit de lijst van academytrainers en assistenten (hogere dan-graden), de mentor kan ook de clubtrainer zijn.
De taak van de mentor bestaat erin de kandidaat te begeleiden, vormen, bijsturen en zijn bekwaamheid beoordelen tot deelname aan het examen.
De mentor kijkt ook regelmatig de blauwe trainingskaart na en bespreekt de evolutie met de kandidaat.

5. Geschiktheid tot deelname aan het examen
De mentor blijft de meest betrokken persoon.
Na al deze formaliteiten wordt er in overleg met de academytrainers beslist of de kandidaat geschikt is om deel te nemen aan het examen.
De clubtrainer en de kandidaat zelf, worden op de hoogte gesteld van deze beslissing. 

Tijdstip - Plaats KSKA Examens:

 • Mei: Stage Memorial Hasselt 
 • Mei / Juni: GASSHUKU
 • Juni: 50+ examen op de stage van de 40+ in juni 
 • Oktober: Stage Glasgow / Schotland 
 • Oktober: GASSHUKU
 • Oktober: Stage Ham


Formulieren
KSKA

 

Belgische Karate Shotokan Academy